Selecteer een pagina

Netwerken en kwaliteitsborging

Toepassing Code Goed Opdrachtgeverschap

Valuen doet het samen en zoekt samenwerking met diverse partners om meer waarde te creëren en voor het waarborgen van de kwaliteit van dienstverlening.

Valuen is deelnemer aan het platform zzp-dienstverleners van ABU:
www.zzp-dienstverleners.nl

 

Als deelnemer van het platform zzp-dienstverleners onderschrijft Valuen deze Code en geeft jaarlijks een zelfverklaring over toepassing ervan af aan het Platform.

Goed Opdrachtgeverschap bestaat uit vier uitgangspunten, te weten:

  1. transparante en duidelijke afspraken;
  2. open en effectieve communicatie;
  3. zorgvuldig omgaan met (zakelijke) belangen;
  4. gelijkwaardig ondernemerschap.

  Code-Goed-Opdrachtgeverschap.pdf