Netwerken en kwaliteitsborging

Toepassing Code Goed Opdrachtgeverschap

Valuen doet het samen en zoekt samenwerking met diverse partners om meer waarde te creëren en  de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen.

Valuen is deelnemer van IZO Nederland. I-ZO Nederland staat voor Intermediairs voor Zelfstandig Ondernemers Nederland.
www.i-zo.nl

Als deelnemer van IZO Nederland onderschrijft Valuen deze Code en geeft jaarlijks een zelfverklaring over toepassing ervan af aan IZO Nederland.

Goed Opdrachtgeverschap bestaat uit vier uitgangspunten, te weten:

  1. transparante en duidelijke afspraken;
  2. open en effectieve communicatie;
  3. zorgvuldig omgaan met (zakelijke) belangen;
  4. gelijkwaardig ondernemerschap.

Platform ZZP Dienstverleners logo

Code Goed Opdrachtgeverschap